Investmentbolag

Starta Investmentbolag

Investmentbolag har som idé att utföra investeringar i andra aktiebolag, själva grundverksamheten går ut på att både köpa och sälja aktier i andra verkamheter. Varje investering som ett investmentbolag har gjort kallas portföljbolag. På detta sätt så liknar ett invest bolag en fond på många sätt. Detta då idé är att investera i andra bolag som med en fond. Skulle investmentbolaget bli börsnoterat, så är det möjligt för utomstående individier att köpa aktier i bolaget, där de både kan äga börsnoterade aktier samt aktier i onoterade företag.

Det finns två olika sorters investmentbolag. Den första varianten har som syfte att via aktieplaceringar öka värdet långsiktigt på aktieägarnas innehav. Den andra varianten av investmentbolag fungerar som ett holdingbolag, där syftet är att hantera, styra och kontrollera underliggande dotterbolag.

Fördelar med Investmentbolag

💼 Sprida dina risker i aktieportföljen.
💼 Sköts och hanteras av kompetenta företagare 
💼 Tillgång till onoterade företag
💼 Lägre kostnad.

💼 Bra för den som vill göra längre investeringar.

💼 Diversifiera din aktieportfölj.

Likheter och skillnader med fonder

Investmentbolag liknar på många sätt en fond. Då en fond fungerar på det sätt att fondägarna, som äger varsin del av fonden, får en aktieökning om fondens tillgångar ökar i värde. I ett investmentsbolag så ägs enbart själva verksamheten och inte dess tillgångar, men man är då indirekt ägare av tillgångarna i investmentbolaget. På sidor som InvestoRunner kan man se vilka som är de bästa investmentbolagen att investera i. Om tillgångarna i investmentbolaget ökar, så innebär det inte att aktievärdet även ökar, då aktiekursen inte är knuten till verksamhetens tillgångar. Det betalas alltid en förvalningsavgift till både investmentbolag och gonder, men med investmentbolag så är den här avgiften betydligt längre och redan del av avgiften.

Aktiekapital för Investmentbolag

När du startar ett investmentbolag så är det antingen en ekonomisk förening, lagerbolag eller ett aktiebolag som registreras. Efter registreringen är gjord så behöver du ansöka om ett tillstånd att handla med värdepapper på så kallad kommersiell grund. Denna ansökan görs hos Finansinspektionen, där det tillkommer en ansökningsavgift. Det tillkommer även 25 000 kronor om du vill driva investmentbolag under bolagsformen aktiebolag. Har du inte möjligheten att få löst detta kapital så kan du även hitta investerare som då bir delägare i bolaget.

investmentbolag

Substansvärde, Substansrabatt och Substanspremie

När du tar ett investmentsbolag tillgångar minus dess skulder, så har du verksamhetens substansvärde. En så kallad substanspremie är när värdet på aktierna är högre än substansvärdet, det vill säga, tillgångarna minus skulderna. En så kallad substansrabatt är motsatsen till detta, detta är när börsvärdet är billigare än substansvärdet.

Kontakta Oss - Info@holdingbolag.se

Starta Investmentbolag Idag!

Holdingbolag.se kommer att ge dig en snabb, enkel och transparent tjänst som går extra milen för att säkerställa fullständig kundnöjdhet. I över 15 år har vi tillhandahållit förstklassig service för kunder över hela världen och ser fram emot att ge dig samma service.