LTD Bolag

ltd-bolag

LTD Bolag

Ett aktiebolag (AB) är en så kallad juridisk person som innebär att det är bolaget, och inte ägarna, som ska betala alla skulder inom bolaget samt fullfölja avtal med eventuella leverantörer och klienter etc. En aktie är en andelel inom ett aktiebolag och andelarna kan ägas av ett flertal individer eller enbart en individ. Tanken med ett aktiebolag är att ägarnas risk ska vara begränsad till enbart den insats som finns i aktiebolaget, medan annan privat egendom är skyddad.

 

Om ägarna i ett aktiebolag vill få in mer tillgång till kapital, så kan det utfärdas nya aktier, en så kallad nyemission, som antingen de befintliga aktieägare eller nya aktieägare betalar in. Merparten av aktiebolag i Sverige är privata AB, med ett lägsta aktiekapital på 25 000 kronor. Resterande är så kallade publika AB med ett lägsta aktiekapital på 500 000 kronor. Det är enbart publika aktiebolag som har möjligheten att utföra en IPO (Initial Public Offering) för att samla in ytterligare kapital.

Fördelar med Aktiebolag

💼 En eller ett flertal personer samt företag kan starta aktiebolag.

💼 Aktieägare och bolaget är helt separata juridiska personer enligt lag. Detta innebär ett stor skydd för dig som är privatperson.

💼 Bolaget får ett organisationsnummer som visar att det är en separat juridisk enhet.

💼 Stor fördel med att AB när det kommer till att anställa personal.

💼 Förbättrade skatteregler vid försäljning av ett AB.

💼 Namnskydd i hela Sverige

💼 Kunder, banker, leverantörer och myndigheter gör hellre affärer med ett AB.

💼 Vinstuttag kan tas ur bolaget till betydligt lägre skatt än för andra bolagsformer.

💼 Möjlighet till löneförmåner, som friskvårdspengar.

💼 Låg beskattning för pensionärer.

Nackdelar med Aktiebolag

💼 Det tillkommer en kostnad på 25 000 kronor för att starta aktiebolag och 500 000 kronor för ett publikt aktiebolag.

💼 Köparen av aktier i ett aktiebolag, kan förlora det insatta kapitalet.

💼 Ett AB får inte låna ut kapital till ägarna av bolaget.

💼 Aktiebolag har krav på sig att lämna in årsredovisning till Bolagsverket, vilket omfattar administration och bokföringskostnader.

💼 Svårt att spara kapital.

Aktiekapital för Aktiebolag

Enligt Aktiebolagslagen så måste alla aktiebolag inneha ett aktiekapital vid uppstarten. Ett aktiekapital är kapitalet som aktieägarna tillför verksamheten vid registrering av bolaget. I gengäld mot aktiekapitalet så får aktieägarna aktier som bevis för deras ögarskap av bolaget. I skrivande stund så är det minsta tillåtna kapitalet för ett AB, 25 000 kronor.

aktiebolag
aktiebolag

Skattesubjekt

När du startar ett AB så är det sin egna juridiska person, vilket innebär att det är ett eget skattesubjekt. Som ett skattesubjekt så behöver ett AB deklarera sina inkomst, försluster, avdrag samt betala skatt på överskjutande vinster. Ett AB behöver även redovisa sin mervärdeskatt. Detta innebär att bolaget redovisar all dess ingående moms som betalats, som sedan ska kvitteras mot dess utgående moms som tillkommit vid försäljning eller fakturering. Det är sedan då mellanskillnaden som ska betalas in till Skatteverket. momsredovisning sker antingen månadsvis för större verksamheter och årsvis för mindre aktiebolag.

 

Om ett aktiebolag har anställda så ska det även deklareras alla dess utbetalda löner samt innehållen skatt. Den här inkomstskatten avser vad de anställda ska betala in till skatteverket varje månad. Även grundarna av bolaget är anställda utav bolaget. Vilket innebär att även aktieägarna ska få ut en lön, precis som de anställda.

Aktieutdelning

Aktieutdelning är utbetalning av tillgångar ifrån ett AB till aktieägarna. Aktieutdelningar kan antingen vara periodiska eller enskilda. En utdelning är en metod att ersätta ägarna som har satsat kapital i bolaget. Om bolaget inte är ett så kallat avstämningsbolag, så krävs det att aktieägaren är införd i aktieboken på den dag som det beslutas att en utdelning ska ske. När man talar om ett bolagsutdelning, så är det i relation till dess kurs i termer av bolagets direktavkastning.

 

Det är utdelningsandelen som är den andel av vinst som betalas ut till aktieägaren. det vanligaste är att en del av vinsten behålls och adderas till aktiekapitalet, som så kallat fritt eget kapital. Fritt eget kapital kan sedan betalas ut som en aktieutdelning under ett annat framtida år, som en extra aktie utdelning.

Starta Holdingbolag

Allt fler företagare i Sverige som startar AB, väljer även att starta ett holdingbolag samtidigt. Ett holdingbolag startas vanligtvist för att ägarna i bolaget vill få loss kapital till en lägre beskattning. Ett bra exempel är:

 

Du registrerar ett nystartat AB, som i detta fall blir ett holdingbolag. Du säljer sedan dina aktier i ditt gamla bolag till holdingbolaget. ditt holdingbolag lämnar i sin tur en revers till dig. Ditt äldre bolag kan sedan i sin tur ge ett koncernbidrag till holdingbolaget, som betalar av reversen till dig. Kontakta en av våra account managers på Holdingbolag.se för mer information gällande att starta holdingbolag, antingen i Sverige eller utomlands.

 

 

Kontakta Oss

+46 31 54 85 78

Starta Aktiebolag Idag!

Holdingbolag.se kommer att ge dig en snabb, enkel och transparent tjänst som går extra milen för att säkerställa fullständig kundnöjdhet. I över 15 år har vi tillhandahållit förstklassig service för kunder över hela världen och ser fram emot att ge dig samma service.